توضيحات

نقاط توریستی

آشنا بودن با  نقاط دیدنی میتواند گردشگران را جهت برنامه ریزی مناسب برای حداکثر استفاده از مدت اقامت در طبس فراهم سازد.

برای دیدن مکانهای گردشگری طبس روی گزینه دلخواه کلیک کنید

Related Projects