جدید ترین مطالب

هرموک

هرموک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان منتظریه قرا ...

خراوان

روستای خراوان یا خروسان پایین در 40 کیلومتری شرق طبس قرار دارد. این روستا در دل کوه های شتری قرار دارد و مسیر این رو ...

مسجد سیف الله

محمد مهدی امینیان مدرس/ بخش تاریخ معاصر دانشنامه طبس      مسجد سیف الله کجاقرار دارد ؟ در بخشی از پهکو  ( پهن کوچه ) ...

عبد الحسین سررشته دار

عبد الحسین سررشته دار (۱۳۹۴-۱۳۰۹ خورشیدی)، فرزند ابوالقاسم مهدی قربانی / گروه تاریخ دانشنامه طبس گلشن وی به سال ۱۳۰۹ ...