جدید ترین مطالب

مدرسه و حسینیه خان

مدرسه و حسینیه خان این مدرسه توسط امیر علینقی خان مقلب به وکیل الدوله که یکی از خوانین طبس است ساخته شده بود .این مد ...

مشهد خواجه و چهل دختران

نگاهی مبهم تاریخ به مشهد خواجه و چهل دختران طبس گلشن نویسنده : محمد مهدی امینیان مدرس این مقاله بعنوان مرجع تاریخی م ...

طبس در آثار ادبی

در اینجا به همت دانشنامه طبس گلشن ؛کلیه آثار ادبی  با موضوع طبس جمع اوری شده است . در ابتدا به خلاصه و متن موضوعی پر ...

باغ نظر

. باغ نظر یا بوستان کودک این باغ در فاصله سیصد متر از ضلع جنوبی  دیوارهای قلعه طبس و در بر خیابان ورودی شهر قرار دار ...

باغ نسترن

  معرفی باغ نسترن( بی بی سوری ) این باغ در بر جنوبی خیابان گلشن و در فاصله 280 متری از دیوارهای قلعه طبس قرار د ...

طبس

  طبس بزرگترین شهرستان ایران و  در شمال شرق استان یزد ؛ غرب استان خراسان جنوبی؛جنوب خراسان ؛ غرب اصفهان و شمال ...