جدید ترین مطالب

آلبوم قدیمی

آلبوم قدیمی با همکاری گروه ” ساعت 19:36 ” ( تاریخ معاصر طبس ) شما هم میتوانید در اجرای بزرگترین آرشیو عک ...

آب های ژرف

کدام اقتصادی تر است: استخراج آب های ژرف یا انتقال آب از دریا⁉️ (به قلم دکتر آریامنش، دانشیار ژئوفیزیک تهران) ▶️ آب د ...

گور شیخ

مسجد و گور شیخ  ؛  مقبره  شیخ غلامرضا قربانیان ؛ مجتهد و از اهالی نیشابور بوده که به قصد تبلیغ به طبس پا میگذارد و د ...

کوره ذوب مس ملوند

کوره ذوب مس ملوند سابقه فعالیت های صنعتی در طبس  در روستای ملوند شهرستان طبس، آثاری حاکی از فعالیت های صنعتی در قالب ...