جدید ترین مطالب

مسجد سیف الله

محمد مهدی امینیان مدرس/ بخش تاریخ معاصر دانشنامه طبس      مسجد سیف الله کجاقرار دارد ؟ در بخشی از پهکو  ( پهن کوچه ) ...

عبد الحسین سررشته دار

عبد الحسین سررشته دار (۱۳۹۴-۱۳۰۹ خورشیدی)، فرزند ابوالقاسم مهدی قربانی / گروه تاریخ دانشنامه طبس گلشن وی به سال ۱۳۰۹ ...

باغ مستوفی

باغ مستوفی : این باغ در شمال خیابان گلشن و در انتهای محله پهن کوچه ( په کو ) قرار دارد . در یادداشت های میرزاعلی منش ...

روستاهای طبس

روستاهای طبس برای دیدن اطلاعات و تصاویر هر روستا روی تصویر مربوطه کلیک کنید To see related information, click on the ...