جدید ترین مطالب

خوشه های صنعتی

خوشه های صنعتی تعریف خوشه های صنعتی یک خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاهای تجاری و غیر تجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی ...

آلبوم قدیمی

آلبوم قدیمی با همکاری گروه ” ساعت 19:36 ” ( تاریخ معاصر طبس ) شما هم میتوانید در اجرای بزرگترین آرشیو عک ...

آب های ژرف

کدام اقتصادی تر است: استخراج آب های ژرف یا انتقال آب از دریا⁉️ (به قلم دکتر آریامنش، دانشیار ژئوفیزیک تهران) ▶️ آب د ...

گور شیخ

مسجد و گور شیخ  ؛  مقبره  شیخ غلامرضا قربانیان ؛ مجتهد و از اهالی نیشابور بوده که به قصد تبلیغ به طبس پا میگذارد و د ...