توضيحات
مردم طبس با  پیشینه ای تاریخی و همچنین دوستار اهل بیت دارای سنتها و رسوم نشات گرفته از تاریخ 3000 ساله است . سنتهایی که تاریخ و مذهب  در زیبا ترین شکل بهم پیوند زده است و این موضوع باعث استقبال  گردشگران نیز گردیده است.    

روی تصویر کلیک کنید

sonatha

 

No Related Item Available