توضيحات

 شهرستان طبس بعنوان بزرگترین شهرستان ایران و با توجه به  اینکه تجمع انسانی سهم کوچکی در تصرف این شهرستان داشته است  و هچنین وجود عوارض متنوع طبیعی ؛ باعث شده این منطقه بعنوان یک پناهگاه و یک ذخیره گاه مناسب برای حیات وحش و گیاهان نادر محسوب شود.

.

lقسمتهایی از مستند حیات وحش ایران در ارتباط با طبس

.........

No Related Item Available