اولین دانشنامه شهری ایران

روستاهای طبس

روستاهای طبس برای دیدن اطلاعات و تصاویر هر روستا روی تصویر مربوطه کلیک کنید To see related information, click on the image and the images in each village ………………………………………………………………………………………………………. الف ...

روستای کریت

کد ثبت اثر تاریخی  Q/12/6176 کد ثبت اثر ملی ایران کد ثبت اثر جهانی روستای کریت کریت (koret) نام روستایی است در 18 کیلومتری طبس امروزی و در مسیر طبس ...

حلوان

    کد ثبت مکان توریستی  A/10/2101 کد ثبت اثر ملی   کد ثبت اثر جهانی     فاصله از طبس : ۸۵ کیلومتر آدرس : جاده اصفهان : طبس – جوخواه – ...