اولین دانشنامه شهری ایران

تصویر آسمان تاریک طبس در سایت بین المللی اسکای اند تلسکوپ

تصویر آسمان تاریک طبس در سایت بین المللی اسکای اند تلسکوپ عکس از نورمنطقه البروجی در زیر آسمان تاریک طبس که در سایت بین المللی اسکای اند تلسکوپ  skyandtelescope   ...

در صورت عدم اصلاح سیستم روشنایی ؛ شهرستان طبس عنوان “بهترین مکان رصد ستارگان” را از دست خواهد داد

در صورت عدم اصلاح سیستم روشنایی ؛ شهرستان طبس عنوان “بهترین مکان رصد ستارگان” را از دست خواهد داد سهراب علیدوستی مدرس نجوم رصدخانه اصفهان و سرپرست پروژه آلودگی نوری ...